Stichting Vrienden van Theater Bonhoeffer is opgericht op 25 april 2022 te Castricum. Het jaarverslag zal enkele maanden na afloop van ieder kalenderjaar hier verschijnen.

2022

In 2022 heeft Theater Bonhoeffer een verzoek ingediend om t.b.v. de voorstelling in het schooljaar 2022-2023 een bijdrage te leveren aan aanschaf van nieuwe apparatuur voor theatertechniek. Daarnaast is gevraagd al rekening te houden met een komend verzoek in 2023 voor een substantiële bijdrage aan de inrichting van een multifunctioneel theaterlokaal. Het bestuur heeft beide verzoeken gehonoreerd.

In de opstartfase is door een bestuurslid aan de stichting een tijdelijke lening van €150 verstrekt ter dekking van bancaire kosten (die maandelijks automatisch van de bankrekening worden afgeschreven) van ABN-AMRO. Deze zal in juni 2023 bij toereikend saldo volledig worden afgelost.

In 2022 zijn er gelden binnengekomen door deelname aan de Grote Clubactie. Daarnaast is er een toezegging vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen dat zij in 2023 een bijdrage van maximaal €4000 kunnen leveren aan de inrichting van een multifunctioneel theaterlokaal.


Kosten / reserveringen
Opbrengsten
Opstartkrediet t.b.v. bancaire kosten
150
Opbrengst Grote Clubactie
1674,60
Bankkosten ABN-AMRO
-80,14
Reservering bijdrage apparatuuraanschaf
-830
Reservering deel bijdrage multifunctioneel theaterlokaal
-550
Toevoeging algemene reserve (t.b.v. toekomstige bancaire kosten)
-364,46
TOTAAL
-1824,60
1824,60