De stichting heeft ten doel theaterlessen voor jongeren en theaterproducties uitgevoerd door voornamelijk jongeren, en alle daaraan gerelateerde activiteiten en uitingen, te bevorderen en ondersteunen in de ruimste zin des woords. Hiermee beoogt de stichting bij te dragen aan talentontwikkeling, culturele, kunstzinnige en maatschappelijke vorming en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het verwerven van subsidies, ondersteuningsbijdragen uit de eerste, tweede en derde geldstroom, sponsorbijdragen en schenkingen, waarmee activiteiten conform de doelstelling in de ruimste zin des woords kunnen worden ondersteund en gerealiseerd met (het ter beschikking stellen van) de nuttige en nodige middelen, materialen of faciliteiten.Logo
Stichting Vrienden van Theater Bonhoeffer
Castricum

Bankrekening:
NL54 ABNA 0111 1636 25
E-mail:
info@stichtingvvtheaterbonhoeffer.nl
KvK registratie
86292234